Inleiding

ANBI logo

Stichting Het Brabants Muziek-Theater heeft in oktober 2019 de ANBI status aangevraagd met als ingangsdatum 01 januari 2019. De wettelijk vereiste verantwoording benodigd voor de ANBI status vind je op deze pagina.

Algemene gegevens

  • Naam van de instelling: Stichting Het Brabants Muziek-Theater

  • RSIN: 009789121

  • Adres: Mgr. van de Venstraat 39A | 5482 EL | Schijndel

  • Telefoonnummer: (06) 51 500 247

  • email adres: secretariaat@brabantsmuziektheater.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het brengen van theater, met name op muzikaal gebied, (via audities) uit verschillende stijlperioden op muzikaal verantwoorde, maar ook overigens (cultureel) verantwoorde, wijze ten gehore brengen in diverse theaters en andere adequate locaties, alles in de meest ruime zin.

BMT Logo

Beleidsplan

Het meest recente beleidsplan (versie 17-08-2019) kan hier worden gedownload (PDF)

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Het Brabants Muziek-Theater bestaat momenteel (01-10-2019) uit:

LogoKLEINTJE BMT wit.png

Beloningsbeleid

Het meest recente beloningsbeleid (versie 19-07-2019) kan hier worden gedownload (PDF)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het meest recente activiteitenverslag (versie 08-09-2019) kan hier worden gedownload (PDF)

Financiële verantwoording

Het meest recente financiële verslag (20 juni 2019) kan hier worden gedownload (PDF)